martes, 10 de abril de 2012

Lord and Kiro; primer contacto/first contact

Portada de Lord&Kiro, 1º temporada
Cover of Lord&Kiro, 1º season


No hay comentarios:

Publicar un comentario